Lodra puzzle nga druri me formë të dinozaurave
Lodra puzzle nga druri me ngjyra dhe forma të dinozaurave është një loder e duhur për të ndihmuar fëmijët në zhvillimin e aftësive motorike fine, si dhe për të stimuluar kreativitetin dhe imagjinatën e fëmijës.Nëpërmjet lidhjes së pjesëve të puzzles, fëmijët mësojn koordinimin sy duar, përmirësojnë aftësitë e tyre gjuhësore dhe zhvillojnë aftësitë e tyre kognitive.
€5.90
Lodra puzzle nga druri me formë të kafshëve të detit
Lodra puzzle nga druri me ngjyra dhe forma të kafshëve të detit është një loder e duhur për të ndihmuar fëmijët në zhvillimin e aftësive motorike fine, si dhe për të stimuluar kreativitetin dhe imagjinatën e fëmijës.Nëpërmjet lidhjes së pjesëve të puzzles, fëmijët mësojnë të emërtojnë kafshët e detit, gjithashtu mësojn koordinimin sy duar, përmirësojnë aftësitë e tyre gjuhësore dhe zhvillojnë aftësitë e tyre kognitive.
€5.90
Lodra puzzle nga druri me formë të kafshëve
Lodra puzzle nga druri me ngjyra dhe forma të kafshëve është një loder e duhur për të ndihmuar fëmijët në zhvillimin e aftësive motorike fine, si dhe për të stimuluar kreativitetin dhe imagjinatën e fëmijës.Nëpërmjet lidhjes së pjesëve të puzzles, fëmijët mësojnë të emërtojnë kafshët, gjithashtu mësojn koordinimin sy duar, përmirësojnë aftësitë e tyre gjuhësore dhe zhvillojnë aftësitë e tyre kognitive.
€5.90
Seti dy pjesësh i lodrave Montessori nga druri
Zhvillimi Motorik: Lodrat nga druri, siç janë të dizajnuara në metodën Montessori, ofrojnë një mundësi për zhvillimin e aftësive motorike të fëmijëve. Lodrat që mund të levizin, ndihmojnë në forcimin e muskujve dhe koordinimin e syve dhe dorës. Stimulimi i Zhvillimit Sensitiv: Instrumentet muzikore Montessori inkurajojnë zhvillimin e aftësisë auditive dhe sensitivitetit për tingujt. Fëmijët mësojnë të njohin dhe të dallojnë tingujt e ndryshëm, duke u ndihmuar në perceptimin dhe kuptimin e zhurmës.
€9.90
Lodra puzzle nga druri me formë të mjeteve të transportit
Lodra puzzle nga druri me ngjyra dhe forma tëmjeteve të transportit është një loder e duhur për të ndihmuar fëmijët në zhvillimin e aftësive motorike fine, si dhe për të stimuluar kreativitetin dhe imagjinatën e fëmijës.Nëpërmjet lidhjes së pjesëve të puzzles, fëmijët mësojnë të emërtojnë mjetet e transportit, gjithashtu mësojn koordinimin sy duar, përmirësojnë aftësitë e tyre gjuhësore dhe zhvillojnë aftësitë e tyre kognitive.
€5.90
Lodra puzzle nga druri me formë të frutave
Lodra puzzle nga druri me ngjyra dhe forma të frutave është një loder e duhur për të ndihmuar fëmijët në zhvillimin e aftësive motorike fine, si dhe për të stimuluar kreativitetin dhe imagjinatën e fëmijës. Nëpërmjet lidhjes së pjesëve të puzzles, fëmijët mësojnë të emërtojnë frutat, gjithashtu mësojn koordinimin sy duar, përmirësojnë aftësitë e tyre gjuhësore dhe zhvillojnë aftësitë e tyre kognitive.
€5.90
Lodra shporta me fruta dhe pajisje te kuzhinës
Lojë me imagjinatë: Këto lodra nxisin lojën imagjinative dhe krijuese, duke i lejuar fëmijët të pretendojnë se janë duke gatuar ose duke përgatitur ushqim. Kjo lloj loje ndihmon në zhvillimin e aftësive gjuhësore, aftësive sociale dhe aftësive për zgjidhjen e problemeve ndërsa përfshihen në skenarë të lojës me role. Aftësitë e shkëlqyera motorike: Prerja e frutave dhe perimeve plastike me thika lodër mund t'i ndihmojë fëmijët të zhvillojnë aftësitë e tyre të shkëlqyera motorike dhe koordinimin e syve dhe dorës. Ky aktivitet përfshin lëvizje të sakta dhe manipulim të objekteve, gjë që është e dobishme për zhvillimin fizik. Mësoni rreth ushqimit: Nëpërmjet lojës me këto lodra, fëmijët mund të mësojnë për lloje të ndryshme frutave ngjyrat, format dhe emrat e tyre. Kjo mund të nxisë një interes për ushqimin shëndetshëm.
€6.00
Lodra puzzle nga druri me formë të numërave
Lodra puzzle nga druri me ngjyra dhe forma të numërave është një loder e duhur për të ndihmuar fëmijët në zhvillimin e aftësive motorike fine, si dhe për të stimuluar kreativitetin dhe imagjinatën e fëmijës.   Nëpërmjet lidhjes së pjesëve të puzzles, fëmijët mësojnë të emërtojnë numrat, gjithashtu mësojn  koordinimin sy duar, përmirësojnë aftësitë e tyre gjuhësore dhe zhvillojnë aftësitë e tyre kognitive.
€5.90
Lodra Montessori me forma gjeometrike me ngjyra
Lodra Montessori me forma gjeometrike të ndryshme si rreth, katror, trekëndësh, dhe ngjyra të ndryshme. I ndihmon fëmijët të njohin dhe të identifikojnë formën dhe madhësinë e objekteve, duke ndihmuar në zhvillimin e aftësive perceptuese.Zhvillimi i koordinimit dhe aftësive motorike: Fëmijët mund të praktikojnë vendosjen e formave në vende të caktuara në lodren Montessori. Kjo ndihmon në zhvillimin e aftësive motorike fine, koordinimit sy-dorë.Nxit mesimin e ngjyrave dhe formave: Lodrat Montessori janë një mënyrë e mirë për të ndihmuar fëmijët të mësojnë për ngjyrat dhe format nëpërmjet lojes. Rritja e aftësive sociale dhe bashkëpunuese: Kur fëmijët luajnë me lodra Montessori në grup, ata zhvillojnë aftësitë sociale dhe bashkëpunuese duke ndarë, bashkëpunuar, dhe komunikuar me rrethin. Nxitja e vetë-mësimit dhe pavarësisë: Filozofia Montessori nxit pavarësinë dhe aftësinë e fëmijëve për të mësuar në mënyrë autonome. Lodra Montessori inkurajojnë eksperimentimin dhe zgjidhjen e problemeve në mënyrë kreative dhe të pavarur.
€7.90
Lodra në formë Kolone me varg rruzash
Kjo lodër është nga druri dhe përmban kolonen me rruza, 8 karta me figura të ndryshme dhe dy xhilpera druri me dy penje. Si realizohet loja përmes kësaj lodre: për shembull, nëse një fëmijë ja vendosim një kartë para kolonës, fëmija e shikon karten dhe kupton se si duhet të vendosë rruzat në kolonën e drurit sipas figures në karte. Lodra ndihmon fëmijët të zhvillojnë shumë aftësi si: të menduarit, imagjinatën dhe rrit nivelin e koncentrimit. Përveç kësaj, lodra përmban dy xhilpera druri dhe dy penje. Fëmijët mund të fusin rruzat në xhilper dhe t'i vendosin në penje, kështu fëmijët argetohen dhe zhvillojn aftësitë motorike dhe koordinimit sy-dorë.
€8.90
Seti tre pjesësh i lodrave rrotulluese për bebe
Këto lodra rrotulluese ofrojnë stimulim vizual dhe dëgjimor për bebet. Kur lodrat rrotullohen, ato tërheqin vëmendjen e bebes dhe nxisin zhvillimin shqisor. Bebet mund të përpiqen të prekin ose kapin lodrat që rrotullohen, gjë që përmirëson koordinimin e tyre sy-dorë dhe aftësitë e shkëlqyera motorike. Ky set i lodrave rrotulluese është i dizajnuar për të sjellë argëtim për fëmijën tuaj në situata të ndryshme. Lodrat janë të përshtatshme për t'u vendosur në banjë gjatë kohës së larjes së fëmijës. Kur udhëtoni me fëmijën tuaj, këto lodra janë ideale për t'u vendosur në dritaren e makinës. Gjatë udhëtimit në aeroplan, këto lodra janë gjithashtu shumë të përshtatshme.
€5.90
Lodra puzzle me numra
Lodra puzzle me numra është një loder edukative për të ndihmuar fëmijët në mësimin e numrave dhe zhvillimin e aftësive koordinuese.Mëson numrat: puzzle me numra është një loder e shkëlqyeshëm për të mësuar numrat nga 1 deri në 20. Fëmijët mund të ndërveprojnë me numrat, duke i vendosur në vendin e duhur nëpër puzzle dhe duke zhvilluar njohurinë e tyre numerike. Zhvillim i motorikes: pjesët e puzzle janë të përshtatshme për zhvillimin e aftësitë motorike të fëmijëve. Ata duhet të koordinohen për të vendosur çdo pjesë në vendin e duhur. Favorizon pavarësinë: përdorimi i puzzle-ve përmirëson aftësinë e fëmijëve për të punuar vetëm. Ata mësojnë të veprojnë në mënyrë të pavarur gjatë lojës. Favorizon nxitjen në mësim: nëpërmjet lojërave Montessori, fëmijët mësojnë duke luajtur. Kjo loder argetuese nxit kureshtjen dhe motivimin e tyre për të mësuar.
€6.00
Lodra puzzle me tinguj dhe forma të kafshëve
Lodra puzzle me tinguj të kafshëve ka shume vlera dhe përfitime në zhvillimin e fëmijëve. Këtu janë disa arsye pse mund të konsiderohet e rëndësishme kjo loder për fëmijët: Zhvillim i Aftësive Motorike: duke vendosur pjesët e puzzle në vendin e duhur, fëmijët zhvillojnë aftësitë motorike nyjet dorës dhe gishtërinjeve.Zhvillim i Aftësive Kognitive: duke vendosur pjeset e puzzle në vendin e duhur, fëmijët zhvillojnë aftësi kognitive si perceptimi, klasifikimi, dhe ndërlidhje të ideve. Stimulim i Kreativitetit dhe Fantazisë: loderat puzzle me tinguj të kafshëve mund të ndihmojn në stimulimin e kreativitetit dhe fantazisë së fëmijëve.Edukimit Mbi Kafshët: përveç zhvillimit të aftësive zhvillimore, loderat puzzle me tinguj te kafshëve mund të shërbejnë si mjet i mirë për të mësuar mbi kafshët. lodra mund të ndihmoj fëmijët të njohin llojet e ndryshme të kafshëve, karakteristikat e tyre dhe mjediset ku ata jetojnë. Stimulim Social: kur fëmijët luajn me loderat puzzle me tinguj të kafshëve, ata mund të zhvillojnë aftësitë sociale dhe bashkëpunuese. Ata mund të ndajnë ide, të ndihmojn njëri-tjetrin dhe të komunikonin për të zgjidhur “problemin“ se ku të vendosin format puzzle.
€5.00
Lodra puzzle me tinguj dhe forma të mjeteve të transportit
Identifikimi i Formave dhe Ngjyrave: lodra puzzle me tinguj dhe forma të mjeteve të transportit ndihmonë fëmijët të identifikojnë dhe të njohin formën dhe ngjyrën e mjeteve të transportit. Kjo ndihmon në zhvillimin e aftësive kognitive të fëmijëve. Zhvillimi i Aftësive Motorike: duke vendosur pjesët e puzzle në vendin e duhur, fëmijët zhvillojnë aftësitë motorike nyjet dorës dhe gishtërinjeve. Edukimi mbi Mjetet e Transportit: Lodrat puzzle me tinguj të mjetëve të transportit mund të jenë një mjet i shkëlqyeshëm për të mësuar fëmijët rreth llojeve të ndryshme të mjeteve të transportit, duke përfshirë makinat, autobusin, anijën etj.
€5.00
Seti i lodrave tre pjesësh nga druri
Ky set i lodrave përfshin blloqe nga druri me kornizë, instrument muzikore nga druri dhe vetura nga druri, duke luajtur fëmija mund të zhvilloj shumë aftësi si:Kubët ose Blloqet: blloqet nga druri janë një pjesë themelore e lodrave për fëmijë, janë të ndryshme në madhësi, duke lejuar fëmijët të ndërtojnë dhe krijojnë struktura të ndryshme.Zhvillimi i Aftësive Auditive: duke përdorur lodren që krijon tinguj të muzikës, fëmijët zhvillojnë aftësinë e tyre auditive. Ata mësojnë të njohin dhe të dallonin ndryshimet në tinguj.Mësimi i Koordinimit Motorik: përdorimi i lodrave nga druri për të prodhuar tinguj të muzikës kërkon koordinim midis lëvizjeve të duarve dhe gishtave. Kjo ndihmon në zhvillimin e aftësive motorike fine.Ndihma në Zhvillimin e Aftësive Sociale: Kur fëmijët luajnë me setin e lodrave, ata mund të ndajnë ide dhe të bashkëpunojnë në loje. Kjo ndihmon në zhvillimin e aftësive sociale dhe bashkëpunuese.
€6.00
Lodra puzzle me forma të ndryshme
Lodra me forma ndikon në zhvillimin e mirë të fëmijës. Këto lloje lodrash ofrojnë një gamë të gjerë përfitimesh: Zhvillimi i Aftësive Motorike: kjo loder nxit fëmijët të vendosin pjesët në vendin e duhur, duke ndihmuar në zhvillimin e aftësive motorike, levizjen e dores dhe gishtërinjëve.Mësimi i Formave: përdorimi i lodrave me forma ndihmon fëmijët të njohin dhe të mësojnë rreth formave bazë si rreth, katror, trekëndësh, etj. Kjo mund të përdoret si një mjet i shkëlqyeshëm për ta bërë mësimin e formave më argëtues.Zhvillimi Kognitiv: për të vendosur formën e duhur në kornizë, fëmijët duhet të përdorin mendimin e tyre kreativ dhe logjik, kështu ndihmon në zhvillimin e aftësive kognitive. Ndihma në Mësimin e Ngjyrave: lodra me forma përmban ngjyra të ndryshme. Gjatë lojes nxit fëmijët të njohin dhe të mësojnë ngjyrat në një mënyrë argëtuese.
€5.00
Lodra në formë të orës
Lodra edukative Montessori është një loder shumë efektiv për të ndihmuar fëmijët në mësimin e orës. Këtu janë disa arsye pse kjo loder është e rëndësishme për zhvillimin e fëmijës. Metoda e mësimit aktive: lodra Montessori në formë të orës inkurajonë mësimin aktive duke lejuar fëmijën të angazhohet fizikisht në mësimin e orës. Fëmija mund të luaj dhe njëkohësisht të mësojë.Zhvillimi i aftësive motorike fine: për të mësuar orën, fëmijët duhet të vendosin format e numërav ne korniz, kjo ndihmon në zhvillimin e aftësive motorike fine, duke përmirësuar koordinimin e tyre dhe aftësinë për të përdorur gishtat.Njohja e koncepteve kohore: lodrat Montessori në formë të orës janë projektuar për të ndihmuar fëmijët të kuptojnë konceptet kohore në mënyrë konkrete. Përdorimi i ndërthurjeve dhe shifrave nëpërmjet lodres bën të mundur që fëmija të perceptojë dhe të kuptojë kohën në një mënyrë praktike dhe vizuale.
€5.50
Lodra me forma gjeometrike
Lodra ofronë një mënyrë të shkëlqyeshme për zhvillimin e aftësive të ndryshme tek fëmijët. Zhvillimi i aftësive motorike fine: Duke vendosur format gjeometrike në vendin e duhur ndihmon në zhvillimin e aftësive motorike fine. Ky zhvillim i ndihmon fëmijët në përdorimin e saktë të dorës, gishtave dhe koordinimin e syrit dhe dorës. Njohja e formave dhe ngjyrave: Përdorimi i formave gjeometrike në lodra ndihmon fëmijët të njohin dhe të dallojnë formën e objekteve. Përveç kësaj, fëmijët mësojn dhe ngjyrat Zhvillimi i aftësive hapësinore dhe koordinatave: Kur fëmijët vendosin lodrat me forma gjeometrike në vendin e duhur, ata zhvillojnë aftësinë hapësinore dhe koordinative. Kjo ndihmon në përmirësimin e aftësive të tyre për orientim dhe kuptim të hapësirës fizike rreth tyre. Përgatitja për mësimin e matematikës: Përdorimi i formave gjeometrike në lodra mund të ndihmojë në përgatitjen për mësimin e matematikës. Fëmijët mësojnë koncepte themelore gjeometrike nëpërmjet kësaj lodre. Përdorimi i lodrave me forma gjeometrike nxit zhvillimin e një shumëlloji aftësish tek fëmijët, duke kombinuar kënaqësinë e lojës së bashku me mësim.
€6.00
Lodra me blloqe
Lodra me blloqe e ndarë sipas ngjyrës është një nga llojet më të njohura të lodrave edukative për fëmijë. Zhvillimi i Aftësive Motorike: Fëmijët duke vendosur blloqet për të krijuar strukturën e duhur të lodres i ndihmon në zhvillimin e aftësive motorike levizjen e dores dhe gishtërinjeve.Zhvillimi Kognitiv: Fëmijët duke perdorur mendimin e tyre kreativ dhe logjik për të përcaktuar se si të ndërtojnë dhe shkatërrojnë strukturat me blloqe i nxit zhvillimin e aftësive kognitive, të menduarit. Stimulimi i Kreativitetit dhe Imagjinatës: Fëmijët mund të përdorin blloqet për të krijuar struktura dhe modele të tyre, duke zhvilluar kreativitetin dhe imagjinatën e tyre. Mësimi i Ngjyrave: Lodrat me blloqe të ndara sipas ngjyrës ndihmojnë fëmijët të njohin dhe të mësojnë ngjyrat në një mënyrë vizuale dhe interaktive.
€6.00