Lodra në formë Kolone me varg rruzash

€8.90

Informacioni i produktit
Kjo lodër është nga druri dhe përmban kolonen me rruza, 8 karta me figura të ndryshme dhe dy xhilpera druri me dy penje. Si realizohet loja përmes kësaj lodre: për shembull, nëse një fëmijë ja vendosim një kartë para kolonës, fëmija e shikon karten dhe kupton se si duhet të vendosë rruzat në kolonën e drurit sipas figures në karte.

Lodra ndihmon fëmijët të zhvillojnë shumë aftësi si: të menduarit, imagjinatën dhe rrit nivelin e koncentrimit. Përveç kësaj, lodra përmban dy xhilpera druri dhe dy penje. Fëmijët mund të fusin rruzat në xhilper dhe t'i vendosin në penje, kështu fëmijët argetohen dhe zhvillojn aftësitë motorike dhe koordinimit sy-dorë.
Numri i produktit: MS10018