Lodra me forma gjeometrike

€6.00

Informacioni i produktit

Lodra ofronë një mënyrë të shkëlqyeshme për zhvillimin e aftësive të ndryshme tek fëmijët.

Zhvillimi i aftësive motorike fine: Duke vendosur format gjeometrike në vendin e duhur ndihmon në zhvillimin e aftësive motorike fine. Ky zhvillim i ndihmon fëmijët në përdorimin e saktë të dorës, gishtave dhe koordinimin e syrit dhe dorës.

Njohja e formave dhe ngjyrave: Përdorimi i formave gjeometrike në lodra ndihmon fëmijët të njohin dhe të dallojnë formën e objekteve. Përveç kësaj, fëmijët mësojn dhe ngjyrat

Zhvillimi i aftësive hapësinore dhe koordinatave: Kur fëmijët vendosin lodrat me forma gjeometrike në vendin e duhur, ata zhvillojnë aftësinë hapësinore dhe koordinative. Kjo ndihmon në përmirësimin e aftësive të tyre për orientim dhe kuptim të hapësirës fizike rreth tyre.

Përgatitja për mësimin e matematikës: Përdorimi i formave gjeometrike në lodra mund të ndihmojë në përgatitjen për mësimin e matematikës. Fëmijët mësojnë koncepte themelore gjeometrike nëpërmjet kësaj lodre.

Përdorimi i lodrave me forma gjeometrike nxit zhvillimin e një shumëlloji aftësish tek fëmijët, duke kombinuar kënaqësinë e lojës së bashku me mësim.

Numri i produktit: MS10009