Lodra Montessori me forma gjeometrike me ngjyra

€7.90

Informacioni i produktit
Lodra Montessori me forma gjeometrike të ndryshme si rreth, katror, trekëndësh, dhe ngjyra të ndryshme. I ndihmon fëmijët të njohin dhe të identifikojnë formën dhe madhësinë e objekteve, duke ndihmuar në zhvillimin e aftësive perceptuese.

Zhvillimi i koordinimit dhe aftësive motorike: Fëmijët mund të praktikojnë vendosjen e formave në vende të caktuara në lodren Montessori. Kjo ndihmon në zhvillimin e aftësive motorike fine, koordinimit sy-dorë.


Nxit mesimin e ngjyrave dhe formave:
Lodrat Montessori janë një mënyrë e mirë për të ndihmuar fëmijët të mësojnë për ngjyrat dhe format nëpërmjet lojes.

 Rritja e aftësive sociale dhe bashkëpunuese: Kur fëmijët luajnë me lodra Montessori në grup, ata zhvillojnë aftësitë sociale dhe bashkëpunuese duke ndarë, bashkëpunuar, dhe komunikuar me rrethin.

 Nxitja e vetë-mësimit dhe pavarësisë: Filozofia Montessori nxit pavarësinë dhe aftësinë e fëmijëve për të mësuar në mënyrë autonome. Lodra Montessori inkurajojnë eksperimentimin dhe zgjidhjen e problemeve në mënyrë kreative dhe të pavarur.
Numri i produktit: MS10019